طرح سبدگردانی آرامش

معاف از کارمزد متغیر

ترکیب سهام با اختیار معامله و اوراق تبعی

بازده مورد انتظار: 45 درصد

حفظ اصل دارایی

بازدهی بدون ریسک

  • 75سهام با اختیار معامله و اوراق تبعی
  • 25سهام

مناسب: اشخاص حقیقی و حقوقی، که تمایل به حضور مداوم و کم ریسک در بازار دارند.

حداقل ماندگاری برای کسب بازدهی مذکور 3 ماه است.

با‌توجه به بهره‌گیری از ابزارهای نوین، افزایش مبلغ سرمایه‌گذاری امکان‌پذیر می‌باشد

در صورت برداشت وجه پیش از موعد 3 ماه، امکان تغییر در بازدهی‌ها وجود دارد

حداقل مبلغ سرمایه گذاری دراین طرح مبلغ 5 میلیارد ریال می باشد

نظر به اینکه 75 درصد از سبد آرامش را سهام با اختیار معامله و مابقی آن به سهام تخصیص داده شده، پیش‌بینی می شود بازدهی این سبد بیش از ابزارهای درآمد ثابت باشد. سبدگردان رابین در این طرح اصل سرمایه را حفظ می‌کند. همچنین بازده مورد انتظار این طرح 45 درصد و سرمایه‌گذار تا بازدهی سپرده بانکی، معاف از پرداخت کارمزد است. حداقل مبلغ سرمایه گذاری دراین طرح 5 میلیارد ریال می‌باشد