مجوز فعالیت

شرکت سبدگردان هوشمند رابین (مدبر آسیا سابق) دارای مجوزهای لازم سبدگردانی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری از سازمان بورس و اوراق بهادار است.


مجوز فعالیت شرکت سبدگردان هوشمند رابین

مجوز سبدگردانی


مجوز فعالیت صندوق درآمد ثابت قابل معامله توسعه افق رابین

مجوز سبدگردانی


مجوز فعالیت صندوق بازارگردانی اختصاصی رابین سهم

مجوز سبدگردانی