پیزد

تحلیل صنعت تایر به‌همراه تحلیل پارتا

/tire-industry-analysis-with-case-study-parta

در این نوشتار به بررسی صنعت تایر در ایران پرداخته‌ایم و سپس به‌سراغ تحلیل بنیادی نماد پارتا به‌همراه بررسی صورت‌های مالی و عوامل موثر بر میزان فروش و سود پرداخته‌ایم.