همکاران سبدگردان هوشمند رابین

شرکت سبدگردان رابین باتوجه به خط مشی و سندچشم‌انداز خود از مدیران متخصص و بسیار باتجربه در بازار سرمایه ایران بهره جسته است، مدیرانی که درکنار تخصص و تجربه، با فراز و فرود بازارسرمایه آشنا هستند و سعی کرده‌اند تا بستری امن و پویا برای سرمایه‌گذاران مهیا کنند.

بهاره فخری‌زاده

سرپرست سبدگردان

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

 • مدیرعامل و عضو هیت مدیره کارگزاری گنجینه سپهر
 • مدیر کالایی بانک اینده و بانک مسکن
 • مدیر توسعه و بازاریابی نهادهای مالی کارگزاری‌های کیان، فارابی و پیشرو
 • داوود مختاری

  مدیر سرمایه‌گذاری صندوق رابین سهم

  کارشناسی ارشد MBA بازار سرمایه

 • عضو هیئت‌مدیره کارگزاری هوشمند رابین
 • داریوش مختاری

  مدیر سرمایه‌گذاری صندوق افق رابین

  لیسانس حسابداری

 • عضو هیئت‌مدیره کارگزاری هوشمند رابین
 • میثم رحیمی

  مدیــــر سرمایه‌گذاری و صندوق

  دکتری مهندسی صنایع

 • تحلیل‌گر سبدگردان هوشمند رابین
 • مدیرسرمایه‌گذاری صندوق ETF رابین
 • محمدسینا حمیدی

  مدیــــر اجـــــرایی

  کارشناسی ارشد اقتصاد

 • هیئت‌مدیره ایده‌های هوشمند رابین
 • هیئت‌مدیره سامانه‌های نوین‌پرداز رابین
 • فرحناز بیات

  مشاور سرمایه‌گذاری و تامین مالی

  کارشناسی ارشد مدیریت مالی

 • امیر اوسطی

  کارشناس ارشد سرمایه‌گذاری

  کارشناسی ارشد اقتصاد