آزادی مالی

مروری بر سطوح آزادی مالی

/how-much-money-is-enough

بسیاری از ما انسان‌ها عمر خود را صرف کسب درآمد و اندوختن ثروت می‌کنیم بدون آن که به این پرسش بنیادی پاسخ دهیم که چقدر پول کافیه؟