وبلاگ


سبدگردانی چیست؟

سبدگردانی چیست؟

این مطلب برای آن دسته از افرادی که قصد دارند به روش سرمایه‌گذاری  غیرمستقیم و به واسطه شرکت‌های سبدگردانی به بورس وارد شوند مفید خواهد  بود. اگر این ر...
دریافت کد بورسی افراد زیر ۱۸ سال

دریافت کد بورسی افراد زیر ۱۸ سال

کد بورسی افراد زیر ۱۸ سال برای کودکان در همان سال های ابتدایی زندگیشان،  یکی از مهمترین دغدغه والدینشان است. سپرده گذاری در بانک و سرمایه گذاری  در بورس، از جمل...