نوسان پذیری آپشن

نوسان‌پذیری ضمنی آپشن‌های پُرمعامله - 21 بهمن 1402

/implied-volatility

نوسان‌پذیری ضمنی درحقیقت معیاری‌ست که دیدگاه بازار در مورد احتمال تغییر قیمت سهام یا اوراق بهادار مشخصی را جلب می‌کند، این شاخص معیار پیش‌بینی است.