تحلیل بنیادی

گزارش تحلیل بنیادی شرانل

/fundamental-iranoil

گزارش تحلیل بنیادی شرانل یا شرکت نفت ایرانول همراه با بررسی صنعت روانکارها،‌زنجیره تولید، پیش‌بینی سود و بررسی صورت‌های مالی و عوامل دخیل در قیمت آن


گزارش تحلیل بنیادی پکویر

/kavir-tire-fundamental

در این نوشتار به بررسی و تحلیل بنیادی پکویر(شرکت کویرتایر) به‌‌همراه تحلیل‌های بنیادی، اقتصادی و  حساسیت با بررسی صورت‌های مالی پرداخته‌ایم.


گزارش تحلیل بنیادی پکرمان

/barez-fundamental

در این نوشتار به بررسی و تحلیل بنیادی پکرمان (شرکت لاستیک بارز) به‌‌همراه تحلیل‌های بنیادی، اقتصادی و  حساسیت با بررسی صورت‌های مالی پرداخته‌ایم.


گزارش تحلیل بنیادی پتایر‍

/ptire-fundamenta

در این نوشتار به بررسی و تحلیل بنیادی پتایر (شرکت ایران‌ تایر) به‌‌همراه تحلیل‌های بنیادی، اقتصادی و  حساسیت با بررسی صورت‌های مالی پرداخته‌ایم.


گزارش تحلیل بنیادی پاسا

/fundamental-pasa

در این نوشتار به بررسی و تحلیل بنیادی نماد پاسا (شرکت سهامی کارخانجات تولیدی و صنعتی ایران یاسا) به‌‌همراه تحلیل حساسیت این نماد پرداخته‌ایم.


تحلیل صنعت تایر به‌همراه تحلیل پارتا

/tire-industry-analysis-with-case-study-parta

در این نوشتار به بررسی صنعت تایر در ایران پرداخته‌ایم و سپس به‌سراغ تحلیل بنیادی نماد پارتا به‌همراه بررسی صورت‌های مالی و عوامل موثر بر میزان فروش و سود پرداخته‌ایم.