ثبت نام سجام

دریافت کد بورسی افراد زیر ۱۸ سال

/stock-exchange-registration

کد بورسی افراد زیر ۱۸ سال برای کودکان در همان سال های ابتدایی زندگیشان،  یکی از مهمترین دغدغه والدینشان است. سپرده گذاری در بانک و سرمایه گذاری  در بورس، از جمله روش های کم دردسر سرمایه گذاری است که اغلب در صدر جدول