تحلیل بنیادین


گزارش تحلیل بنیادی شرانل

گزارش تحلیل بنیادی شرانل

گزارش تحلیل بنیادی شرانل یا شرکت نفت ایرانول همراه با بررسی صنعت روانکارها،‌زنجیره تولید، پیش‌بینی سود و بررسی صورت‌های مالی و عوامل دخیل در قیمت آن
گزارش تحلیل بنیادی پکویر

گزارش تحلیل بنیادی پکویر

در این نوشتار به بررسی و تحلیل بنیادی پکویر(شرکت کویرتایر) به‌‌همراه تحلیل‌های بنیادی، اقتصادی و  حساسیت با بررسی صورت‌های مالی پرداخته‌ایم.
گزارش تحلیل بنیادی پکرمان

گزارش تحلیل بنیادی پکرمان

در این نوشتار به بررسی و تحلیل بنیادی پکرمان (شرکت لاستیک بارز) به‌‌همراه تحلیل‌های بنیادی، اقتصادی و  حساسیت با بررسی صورت‌های مالی پرداخته&zwnj...
گزارش تحلیل بنیادی پتایر‍

گزارش تحلیل بنیادی پتایر‍

در این نوشتار به بررسی و تحلیل بنیادی پتایر (شرکت ایران‌ تایر) به‌‌همراه تحلیل‌های بنیادی، اقتصادی و  حساسیت با بررسی صورت‌های مالی پرداخته&...
گزارش تحلیل بنیادی پاسا

گزارش تحلیل بنیادی پاسا

در این نوشتار به بررسی و تحلیل بنیادی نماد پاسا (شرکت سهامی کارخانجات تولیدی و صنعتی ایران یاسا) به‌‌همراه تحلیل حساسیت این نماد پرداخته‌ایم.
تحلیل صنعت تایر به‌همراه تحلیل پارتا

تحلیل صنعت تایر به‌همراه تحلیل پارتا

در این نوشتار به بررسی صنعت تایر در ایران پرداخته‌ایم و سپس به‌سراغ تحلیل بنیادی نماد پارتا به‌همراه بررسی صورت‌های مالی و عوامل موثر بر میزان فروش و...
گزارش تحلیل بنیادی شسپا

گزارش تحلیل بنیادی شسپا

گزارش کامل تحلیل بنیادی شرکت تصفیه روغن اصفهان (نماد: شسپا) بزرگترین شرکت تولید کننده روغن پایه در خاورمیانه، همراه با ارائه داده‌های کامل صورت‌های مالی شرکت.