تحلیل بنیادی پکرمان

گزارش تحلیل بنیادی پکرمان

/barez-fundamental

در این نوشتار به بررسی و تحلیل بنیادی پکرمان (شرکت لاستیک بارز) به‌‌همراه تحلیل‌های بنیادی، اقتصادی و  حساسیت با بررسی صورت‌های مالی پرداخته‌ایم.